BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy na stronie Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło nr 8 w Częstochowie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w żaden sposób nie ingeruje w zamieszczane treści. Autorami tekstów są członkowie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Informuję, że z inicjatywy jednego z członków koła zwróciliśmy się z wnioskiem do Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie o możliwość korzystania z sali gimnastycznej przy KM PSP przy ul Sikorskiego 82/94 w Częstochowie przez naszych emerytów.
Więcej

W związku z wymianą centrali telefonicznej Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie informujemy o zmianie numeru wewnętrznego. Obecnie w celu połączenia się z pokojem Koła nr 8 Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP należy wybrać numer 343615521 i wewnętrzny 581.

W dniu 13.10.2015r. odbyło sie zebranie Członków Zarządu Koła nr 8 przy KM PSP w Częstochowie. Prezes Zarządu koła Czesław Mila przedstawił informację z działalności i realizacji zadań koła nr 8 za III kwartał br.:
- w dniach 10-12 lipca br. odbyła się wycieczka Drezno- Saksonia dla emerytów i rencistów pożarnictwa regionu częstochowskiego,
- w dniach 4-6 września br. odbyła się wycieczka Toruń-Elbląg-Frombork dla emerytów i rencistów pożarnictwa regionu częstochowskiego,
- w dniu 01 września br. został wyróżniony w obecności kierownictwa KM PSP i przedstawicieli zarządu koła jubilat - członek koła, który ukończył wiek 75 lat życia,
- w terminie do dnia 31sierpnia br. były wydawane paczki dla emerytów pożarnictwa.
Prezes potwierdził, że stan osobowy naszego koła nr 8 wynosi - 90 członków.
Z inicjatywy członków koła w toku zebrania podsumowano i przedyskutowano wnioski dotyczące realizacji wycieczek, oceny ofert wyjazdów krajowych i zagranicznych różnych biur podróży, ewentualne zmiany programowe, wyżywienie, zakwaterowanie w hotelach poza centrami miejscowości, organizowanie spotkań integracyjnych oraz przestrzegania zasad kultury przez uczestników w toku wycieczki, aby podnieść walory poznawcze i rekreacyjne i wypoczynkowe imprez wyjazdowych.
W dyskusji przyjęto kontynuację organizowania rocznie dwóch 3-dniowych imprez wyjazdowych: krajowej i zagranicznej wycieczki – w miarę możliwości finansowych koła.
Z inicjatywy członków koła rozważano wniosek dotyczący możliwości korzystania jeden raz w tygodniu z sali sportowej w KM PSP w Częstochowie na potrzeby emerytów pożarnictwa naszego regionu.


Ogólnopolskiego Dnia Seniora - 20 listopada
oraz Europejskiego Dnia Seniora -20 października
Więcej

W dniach 4-6 wrzesień 2015r odbyła się wycieczka krajowa Toruń-Elbląg-Frombork zorganizowana przez Zarząd Koła Nr 8 w Częstochowie.

Więcej

W dniu 01.09.2015 odbyło się spotkanie jubileuszowe 75- lecia życia emerytów - członków koła nr 8 w Częstochowie. Na spotkaniu uczestniczyli jubilat oraz Prezes i Sekretarz Zarządu Koła nr 8 w obecności Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie. 

Więcej

W dniu 07.07.2015r odbyło się zebranie członków Zarządu Koła nr 8 przy KM PSP w Częstochowie.
Prezes Zarządu koła Czesław Mila przedstawił informację dot. działalności koła za II kwartał br. i uczestnictwa w uroczystościach Prezesa i przedstawicieli zarządu koła:

Więcej

W dniach 10-12-07-2015r Zarząd Koła E.i R. Poż. R.P.w Częstochowie zorganizował
3-dniową wycieczkę do Drezna i Saksonii.

Więcej

W związku z obchodami "Dnia Strażaka" Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Zarząd Koła Nr 8 Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP zapraszają po odbiór paczek okolicznościowych w siedzibie Komendy w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 82/94 (p. nr 8 i 9).
Paczki wydawane będą w terminie od 08.06.2015r. do 31.08.2015r. w godzinach 7:30-15:30.

W dniu 02.06.2015r. odbyła się uroczystość jubileuszowa 75 i 80 -lecia życia emerytów, Członków Koła nr 8 przy KM PSP w Częstochowie.  Na uroczystości obecny był Prezes i Sekretarz Zarządu Koła oraz Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie.

Więcej