BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy na stronie Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło nr 8 w Częstochowie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w żaden sposób nie ingeruje w zamieszczane treści. Autorami tekstów są członkowie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Niechaj

Dzień Kobiet
będzie szczególną okazją
złożenia Wam Drogie Panie
najserdeczniejszych życzeń,
spełnienia się w życiu i w miłości,
by dobre zdrowie, radość i szczęście
nie opuszczały Was i najbliższych.
By spełniały się Wasze najskrytsze marzenia.

Prezes Czesław Mila
w imieniu Zarządu Koła nr 8

Dyżury członków Zarządu Koła nr 8ZEiRRP odbywają się w siedzibie KMPSP w Częstochowie w pokoju koła zgodnie z grafikiem: w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 11.00 – 13.00. Dyżury są okazją dla emerytów do udzielenia informacji dot. działalności koła, uzyskania wiedzy o możliwościach wsparcia i pozyskania pomocy dla potrzebujących, załatwienia spraw organizacyjnych, oraz zwyczajnych spotkań seniorów naszego pożarniczego środowiska.

Więcej

Prezes Koła emerytów ZEiRRP w Łukowie /woj. lubelskie/ kolega Janusz Pawlak odwiedzając Częstochowę w dniu 07.02.2017r spotkał się z Prezesem Czesławem Milą i Januszem Sokołowskim. Krótkie spotkanie było okazją wymiany doświadczeń z działalności kół, nawiązania kontaktów oraz wspomnień z lat służby pożarniczej. Kol. Janusz Pawlak serdecznie zapraszał na przyjazd do pięknej krajobrazowo ziemi łukowskiej.

Więcej

W dniu 23.01.2017r na posiedzeniu Zarządu Koła nr 8 Prezes koła Czesław Mila podsumował działalność za IV kwartał, podziękował członkom Zarządu za zaangażowanie i wkład pracy 2016r. Komisja rewizyjna po kontroli prowadzonej dokumentacji sporządziła Protokół z Finansów koła za 2016r. Protokół Finansowy Skarbnika oraz stosowne Sprawozdanie zostały przygotowane i przesłane do Zarządu Wojewódzkiego ZEiRRP w Katowicach.
Prezes omówił Plan pracy Koła na 2017r oraz przedłożył wykaz ustalonych do realizacji wycieczek: „Pieniny - spływ Dunajcem” 7-9 lipca i „Warszawa” 1-3 września br.
Potwierdził złożenie 5 deklaracji kandydatów na nowych członków koła, wykazał kandydatów do wyróżnienia w związku z Jubileuszem 80 i 85- lecia życia oraz propozycje wniosków dotyczących odznaczeń związkowych. Zobowiązał Skarbnika do przedstawienia listy wpłat składek członkowskich i Sekretarza do złożenia dokumentów z niniejszego posiedzenia.

W dniu 13.01.2017r. po raz kolejny na noworocznej biesiadzie spotkali się emeryci i renciści pożarnictwa regionu częstochowskiego.
Tradycyjnie Prezes Zarządu koła nr 8 kol. Czesław Mila otworzył biesiadę i powitał wszystkich uczestników i zaproszonych gości: Prezesa WZ ZEiRP RP w Katowicach kol. Romana Szałapę, Prezesa koła w Oleśnie kol. Zygmunta Zalewskiego, Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie reprezentowanego przez mł. bryg Dariusza Gieronia, naczelnika wydziału organizacyjno-kadrowego st. kpt. Izabelę Zasępę, główną księgową st. kpt. Dorotę Machurę oraz z wydziału Kwatermistrzowskiego w.z. Panią Magdę Lis nadzorującą sprawy emerytów.

Więcej

Przy okazji noworocznego spotkania emerytów i rencistów pożarnictwa w Częstochowie, dniu 13 stycznia 2017r odznaczeniem „Za zasługi dla Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP” został wyróżniony 92 – letni emeryt pożarnictwa kol. /st.ogn./ Marian Czech, aktywny do późnych lat życia członek koła nr 8.

Więcej

Przypominam, że w dniu 13 stycznia o godz. 13.00 odbędzie się kolejna coroczna biesiada w „Studni”. Uroczyste spotkanie integracyjne jest okazją do wspomnień i wzajemnych kontaktów koleżanek i kolegów po latach służby.
Zarząd koła nr 8 ZEiRRP - współorganizator biesiady w krótkim wystąpieniu przedstawi program działalności koła, jednocześnie zaprasza na autokarowe imprezy wyjazdowe w 2017 roku. Projekty programowe wyjazdów załączone są do pobrania tutaj. Termin zapisów i wpłat zaliczkowych planowany jest do dnia 17 stycznia br.
Życzę miłej zabawy.
Prezes koła nr 8 Czesław Mila

W dniu 03.01. 2017r odbyło się spotkanie jubileuszowe kolegi emeryta płk. poż. w st. spocz. Stanisława Dudy - członka koła nr 8 z udziałem Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie st. bryg. Jarosława Piotrowskiego, Prezesa Zarządu koła nr 8 Czesława Mili i Janusza Sokołowskiego – sekretarza koła. Jubilat został wyróżniony listem gratulacyjnym i kwiatami. 

Więcej

Dyżur pełniony jest w biurze Z. E. R. Poż. R. P. w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie. ul. Generała Sikorskiego 82/94 w godzinach od 11:00 do 13:00, telefon 34 3615521 w. 851.

03-01-2017 Danuta Błaszczyk

07-02-2017 Janusz Sokołowski

07-03-2017 Zbigniew Kaszyca

04-04-2017 Jacek Koniarski

02-05-2017 Czesław Mila

06-06-2016 Jacek Koniarski

Z okazji zbliżających się Świąt
pragnę złożyć
wszystkim Pracownikom i Strażakom
pozostającym w służbie pożarniczej
oraz na zasłużonej emeryturze i rencie,
Życzenia
radosnego czasu przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu i ciepłej rodzinnej atmosferze,
pięknych chwil i wzruszeń spotkania z kolędą,
by świąteczny nastrój dostarczył spokoju i optymizmu
na cały nadchodzący Nowy 2017 Rok

Czesław Mila
Prezes Koła nr 8
ZEIRPRP w Częstochowie

Więcej