BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy na stronie Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło nr 8 w Częstochowie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w żaden sposób nie ingeruje w zamieszczane treści. Autorami tekstów są członkowie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

W dniu 21 maja 2018r. odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej oraz członków Komisji Socjalnej przy Śląskim Komendancie Wojewódzkim w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.

- z-ca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego – st.bryg. Bogdan Jędrocha

- v-ce Prezes ZW Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Katowicach kol. Mieczysław Skowron

- Dyrektor CMP st.bryg. Paweł Rochala

Posiedzenie otworzył i przywitał zaproszonych gości – Prezes ZW kol. Roman Szłapa a następnie przekazał prowadzenie kol. Pawłowi Zasępie.

Wręczenia Honorowych odznak „Za Zasługi dla ZEiRP RP” dokonał Prezes ZW kol. Roman Szłapa w asyście st. bryg. Bogdana Jędrochy n/w osobom:

- st.kpt. Izabela Zasępa                KM PSP Częstochowa

- kol. Roman Wysocki                   koło Częstochowa

Za współpracę z ZW ZEiRP w Katowicach książki-kroniki 20-lecia ZEiRP RP otrzymali:

- st.bryg. Paweł Rochala Dyrektor CMP w Mysłowicach oraz z-ca KW PSP w Katowicach st.bryg. Bogdan Jędrocha 

Wręczenia dokonał Prezes ZW kol. Roman Szłapa.

Ustalenia oraz podjęte Uchwały z posiedzenia ZG ZEiRP RP w dnia 16-18.04.2018r w Łagowie  omówił Prezes ZW Roman Szłapa.

Podsumowanie Roku Sprawozdawczego ZEiRP RP w woj. śląskim za 2017   omówiła  skarbnik kol. Irena Zbylut. 

Informacje na temat przebiegu kampanii wyborczej 2018/2019 w woj. śląskim omówił Prezes ZW kol. Roman Szłapa.

V-ce Prezes ZW Kol. Mieczysław Skowron przekazał okolicznościowy medal z okazji spotkania Prezesowi ZW kol. Romanowi Szłapa.

Następnie odbyła się dyskusja.

 

 

 PILNE

Zarząd Koła nr 8 ZEiRP RP organizuje wycieczkę , „Kraje Nadbałtyckie” w terminie 19-24 Czerwiec 2018r .

Osoby, które się zapisały  na wyjazd  prosimy  o całkowitą wpłatę za  wycieczkę w dniu 05 czerwca 2018r., w Zarządzie koła nr 8 przy Komendzie Miejskiej P.S.P. w Częstochowie, ul. Gen. Sikorskiego 82/94,  od godziny 1100 do 1200.

Wpłatę przyjmować będzie kol. Danuta Błaszczyk.

Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Zarząd koła nr 8 w Częstochowie informuje o terminach wydawania paczek.

W związku z obchodami „Dnia Strażaka” Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz Zarząd Koła Nr 8 Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP zapraszają po odbiór paczek okolicznościowych w siedzibie Komendy w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 82/94 (p. nr 8 i 9). 

Paczki będą wydawane w terminie od 28.05.2018 r. do 31.07.2018r. 

Po tym terminie paczki będą dostępne w pokoju nr 93 Koła nr 8 (II piętro KM PSP w Częstochowie) w pierwszy wtorek każdego miesiąca w godz. 11.00 - 13.00.

W dniu 26.03.2018r w obecności przedstawiciela Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie - Naczelnika Wydz. Organizacyjno-Kadrowego st. kpt. mgr Izabeli Zasępy, Prezesa Zarządu koła nr 8 Czesława Mili i Janusza Sokołowskiego – sekretarza koła odbyło się spotkanie jubileuszowe kolegi Włodzimierza Stefana Stefańskiego emeryta PSP- członka koła nr 8. Jubilat został wyróżniony listem gratulacyjnym albumem i kwiatami.  

   Emeryt PSP kol Stefański 1997r jako, członek Komitetu Założycielskiego Koła Emerytów Pożarnictwa w Częstochowie należał do grupy współzałożycieli obecnego Koła nr 8 i do chwili obecnej jest jego aktywnym członkiem. Był m.inn. uczestnikiem akcji gaszenia rafinerii w Czechowicach -Dziedzicach w 1991r.

W lutym 2018 rok obchodził rocznicę: Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego z Danutą Stefańską.

   Spotkanie przebiegło w serdecznej atmosferze wspomnień dotyczących przebiegu służby pożarniczej, aktywności życia na emeryturze. Złożenie życzeń Jubilatowi: długich lat życia w dobrym zdrowiu oraz dalszej senioralnej aktywności zakończyło miłe spotkanie.

 

Na spotkanie w dniu 09.03.2018 z 80-cio letnim Jubilatem kol. Waldemarem Ptaszkiem przebywającym w Domu Opieki Społecznej „Kombatant” w Lublińcu przyjechała delegacja członków Zarządu Koła nr 8: kol. Czesław Mila i kol Jacek Koniarski z udziałem przedstawiciela Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie st. kpt. mgr inż. Pawła Frocha.

   Delegaci dokonali uroczystego wręczenia koledze Waldemarowi listu gratulacyjnego wraz z kwiatami i okolicznościowym albumem. Nie dało się ukryć wzruszenia i radości Jubilata z tej niecodziennej wizyty. Miła atmosfera sprzyjała wspomnieniom o pracy zawodowej, o zdrowiu, o aktualnych zmianach w straży pożarnej. Kol Waldemar Ptaszek z dumą wspominał, jak wiele efektów jego dawnej pracy zawodowej w służbach prewencji i kwatermistrzowskiej zapisało się na trwałe w wówczas nowo budowanych obiektach strażnicy na ul Sikorskiego w Częstochowie.

   Spotkanie z Jubilatem było okazją do złożenia serdecznych życzeń długich lat życia w dobrym zdrowiu oraz złożenia życzeń z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Prezes Koła nr 8 Czesław Mila

 

 

Wizyta delegacji Zarządu Wojewódzkiego woj. śląskiego w Prudniku

 W dniu 26.01.2018r. członkowie Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Katowicach w osobach:

  1. Prezes ZW kol. Roman Szłapa
  2. V-ce Prezes ZW kol. Grzegorz Świerkot
  3. Prezes koła Częstochowa kol. Czesław Mila
  4. Prezes koła Gliwice kol. Jan Gorzka

Odwiedzili Prezesa ZG ZEiRP RP kol. Krzysztofa Maślankiewicza przekazując serdeczne życzenia powrotu do zdrowia oraz spędzając miłe chwile na rozmowie o stanie naszej organizacji.

Następnie odwiedziliśmy Komendę Powiatową PSP w Prudniku która w 1998r. została oddana do użytku a inicjatorem budowy był w tych latach Komendant Powiatowy PSP w Prudniku bryg. Krzysztof Maślankiewicz.  Oficer prasowy mł. bryg. Piotr Sobek oprowadzał nas po pomieszczeniach budynku Komendy Powiatowej.

W pomieszczeniu koła ZEiRP RP w Prudniku witali nas Prezes koła kol. Leszek Bobowski oraz kol. Henryk Strońsk,i którzy wręczyli delegacji z woj. śląskiego „Monografię Ochrony Przeciwpożarowej Ziemi Prudnickiej” (koledzy z Prudnika byli w zespole redakcyjnym w/w „Monografii …”).

  

Tekst i zdjęcia Prezes ZW kol. Roman Szłapa

Losy życiowe wielu seniorów, w tym także członków naszego koła są różne i często nieporównywalne.

Więcej