BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy na stronie Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło nr 8 w Częstochowie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w żaden sposób nie ingeruje w zamieszczane treści. Autorami tekstów są członkowie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Z okazji Dnia Strażaka w dniu 14 maja 2019 r. odbył się „II Turniej gry w kręgle o puchar Prezesa”. Znaczna większość uczestników - członków koła nr 8 po raz pierwszy rzucała kulą licząc na zbicie wszystkich kręgli. Wspólne spotkanie, ruch i relaks stworzyły wspaniałą atmosferę współzawodnictwa. Udział licznej grupy naszych emerytów potwierdza potrzebę kolejnych spotkań. Dyplomy za udział w turnieju, puchary  i dyplomy za miejsca na podium były miłym zakończeniem dla uczestników wspólnej imprezy. Emocje towarzyszące uczestnikom Turnieju wyraża galeria zdjęć.

    Z okazji dnia Strażaka Prezes koła nr 8 zaprasza członków koła do udziału w „II Turnieju w kręgle o puchar Prezesa”.

Turniej odbędzie się w dniu 14 maja br. o godz. 10.00 w Kręgielni Stacherski przy ul. Kościuszki w Częstochowie. Zarząd Koła pokryje koszty uczestników turnieju /członków koła z uregulowanymi składkami członkowskimi/ biorących udział gry w kręgle. Korzystanie z baru we własnym zakresie. Liczba uczestników turnieju jest ograniczona.

Zapraszamy koleżanki i kolegów emerytów PSP na rekreacyjne spotkanie z udziałem w turnieju. Zgłoszenia przyjmuje kol Czesław Mila w terminie do 07maja br Adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 668135222.

    W dniu 04.04.2018 w KMPSP w Częstochowie miało miejsce uroczyste, jubileuszowe spotkanie z okazji 80-cia lecia życia członka naszego Koła nr 8 kol. Ewy Żyrkow.

    Prezes Koła Czesław Mila z udziałem Komendanta Miejskiego PSP st. bryg. Jarosława Piotrowskiego,  Zastępców Komendanta Miejskiego st. kpt. Tomasza Bąka i st. kpt. Pawła Frocha oraz sekretarza koła kol. Janusza Sokołowskiego wręczyli Jubilatce bukiet kwiatów wraz z listem gratulacyjnym i okolicznościowymi prezentami. Podziękowali kol. Ewie Żyrkow za pełnioną służbę, życzyli pomyślności i długich lat życia w dobrym zdrowiu.

  W miłej atmosferze, przy kawie i słodyczach wspominano o trudach i ciekawych zdarzeniach dawnych lat służby pożarniczej.

   Jubileusz był wspaniałym międzypokoleniowym spotkaniem strażaków. Spotkaniem potwierdzającym, jak ważnym, szczególnie dla Jubilatów jest pamięć o emerytowanym pokoleniu pożarników.

 

Na posiedzeniu Zarządu Koła nr 8 w dniu 5 lutego2019r przyjęto propozycję autokarowego wyjazdu na 3 dniową wycieczkę „Praga i tylko Praga” w terminie 11-13 września 2019r.

W programie wycieczki przewidziane są do zwiedzania m.in.: Katedra św. Wita, Stary Pałac Królewski, Bazylika św. Jerzego, Złota Uliczka, Dzielnica Żydowska, Stare Miasto, Ratusz Staromiejski, Pałac Golz-Kinskych, Teatr Stanowy, Karolinum – pierwszy Uniwersytet w Europie Środkowej, Nowe Miasto, Plac Wacława, Most Karola, Klementinum – barokowy budynek dawnego kolegium jezuickiego, ulicę Celetna, Plac Republiki z Miejskim Domem Reprezentacyjnym, Bramę Prochową, Ogród Waldsteina.

Ponadto w toku wycieczki można skorzystać z dodatkowych odpłatnych fakultatywnych imprez: Rejs statkiem po Wełtawie oraz wieczornego przedstawienia „Krizikova Fontanna”.

Chętnych emerytów i rencistów przy KM PSP w Częstochowie zapraszamy do udziału w imprezie. Informacji udzielamy podczas dyżurów w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 11.00-13.00 w siedzibie Zarządu przy KM PSP Częstochowa. Termin wpłaty pierwszej raty w wysokości  100,00 zł na wyjazd do Pragi zaplanowany jest na dzień 02 kwietnia 2019r. /wtorkowy dyżur/. Zaliczki na  wycieczkę  przyjmować będzie  koleżanka, Danusia Błaszczyk tel.  602622764.

Szczegółowych informacji dot. programu wycieczki i spraw organizacyjnych udziela także kol. Prezes Czesław Mila. Kontakt: adres email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Na posiedzeniu Zarządu omówione zostały sprawy organizacyjne, budżetowe, oraz dot. sprawozdawczości.

Prezes koła przedstawił główne cele działalności koła oraz plan pracy na rok 2019. Zarząd Koła, zamierza poszerzać i rozwijać działalność koła, otwarty jest na nowe pomysły, ciekawe inicjatywy programowe od członków. Zapraszamy na wtorkowe spotkania.

 

 

Prezes Koła nr 8 Czesław Mila

 

Dyżury Członków Zarządu Koła Nr 8

Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej

w 2019 roku

 

Dyżur pełniony jest w biurze Z.E.R.Poż.R.P. w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie. ul. Generała Sikorskiego 82/94 w godzinach od 1100 do 1300 , telefon 34 365521  wew.851.

 

  • 08-01-2019 DANUTA BŁASZCZYK
  • 05-02-2019 CZESŁAW MILA
  • 05-03-2019 JÓZEF BUGAJ
  • 02-04-2019 JANUSZ SOKOŁOWSKI
  • 07-05-2019 ELŻBIETA BAŁA
  • 04-06-2019 KRZYSZTOF JANAS

 

 

 

 

 

   W dniu 25 stycznia 2018r w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła nr 8 ZEiRPRP.

    Zebranie otworzył kol. Czesław Mila Prezes koła nr 8 ustępującego Zarządu V kadencji, Na Przewodniczącego zebrania sprawozdawczo – wyborczego wybrany został kol. Jacek Frymus.

Prezes Czesław Mila przedstawił Sprawozdanie z działalności Koła za lata 2015-2018, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej odczytał Członek  komisji kol. Grzegorz Cierpiał.

 W dyskusji głos zabrali m.inn. zaproszeni goście kol. Roman Szłapa - Prezes Zarządu Woj. ZEiRPRP w Katowicach, st. kpt. Tomasz Bąk - Z-ca K-ta Miejskiego PSP w Częstochowie.  Sprawozdania zostały zaakceptowane jednogłośnie przez wszystkich członków obecnych na zebraniu. Członkowie Koła udzielili absolutorium dla ustępującego Zarządu.

W głosowaniu przyjęło wniosek o zwiększenie składu Zarządu Koła z 5 do 7 osób. Następnie odbyło się głosowanie nad wyborem nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na zjazd ZW ZEiRPRP.  

W wyniku głosowania dokonano wyboru składów osobowych nowego Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Zjazd ZW ZEiRPRP, które ukonstytuowały się w następujący sposób:

Zarząd Koła nr 8

- Kol. Mila Czesław – Prezes Zarządu Koła nr 8;

- kol. Krzysztof Janas – V-ce Prezesa;

- kol. Janusz Sokołowski – Sekretarz;

- kol. Danuta Błaszczyk – Skarbnik;

- kol. Elżbieta Bała – Członek Zarządu;

- Józef Bugaj - Członek Zarządu;

- Jacek Koniarski – Członek Zarządu;

Komisja Rewizyjna        

- Mateusz Lechowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

-  Grzegorz Cierpiał  - członek Komisji;

-  Wojciech Pruś – członek Komisji;

Delegatami na Zjazd zostali członkowie wybranego Zarządu Koła.

Prezes Koła Mila Czesław i Prezes ZW Związku Roman Szłapa wręczyli legitymacje nowo przyjętym członkom koła oraz z okazji Jubileuszu Koła odznaczyli okolicznościowymi Medalami 20-lecia Koła aktywnych członków Koła.

Ustalono utrzymanie wysokości składek członkowskich w dotychczasowej wysokości.

Zadeklarowano wsparcie inicjatyw Zarządu na kolejną VI kadencję.

Na tym zebranie sprawozdawczo- wyborcze koła nr 8 zakończono.