BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy na stronie Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło nr 8 w Częstochowie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w żaden sposób nie ingeruje w zamieszczane treści. Autorami tekstów są członkowie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

W związku z otrzymaniem nowych legitymacji ze Związku Wojewódzkiego Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Katowicach Zarząd Koła Nr 8 prosi swoich członków o dostarczenie zdjęcia o wymiarach 3x3,5 cm do pełniących dyżury naszego Zarządu przy Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie. Zdjęcia należy dostarczyć w dniach 6 maja lub 3 czewca br w godzinach od 11:00 do 13:00, oraz w dniach 1-07-2014, 5-08-2014 , 2-09-2014, 7-10-2014, 4-11-14, 2-12-2014.

W dniu 28 marca 2014 roku odbyło się posiedzenie naszego Koła, na którym podjęto następujące uchwały:
1. Zaakceptowano decyzję Prezesa i Skarbnika o przejściu z konta oszczędnościowego w PKO BP do Krakowskiego Banku Spółdzielczego (ze względów ekonomicznych i organizacyjnych).
2. Postanowiono wykreślić z ewidencji Knysol Zbigniew. Wpis taki pojawił się omyłkowo i zwiększał stan osobowy koła.
3. Uchwalono, że emeryci którzy są członkami naszego Koła i ukończą 75, 80, 85 i więcej lat życia otrzymają wyróżnienie w postaci listu gratulacyjnego wraz z kwiatami od Zarządu Koła (maksymalna wartość 100zł).
4. Omówiono stan organizacyjny wycieczek do Berlina – Poczdamu oraz w bieszczady.
Na dzień dzisiejszy liczba chętnych oraz wpłaty uczestników wycieczek nie budzą żadnych zastrzeżeń. Wycieczki odbędą się w planowanych terminach.

Więcej

 

W dniu 4 marca 2014 roku w godzinach od 11 do 13 w biurze Zarządu kol. Danuta Błaszczyk będzie prowadziła zapisy emerytów i rencistów chętnych na wycieczki do Berlina i w Bieszczady - pamiętajmy o przedpłatacdh w wysokości 50 zł od osoby!

W dniu 7 lutego 2014 roku odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne emerytów i rencistów z nowym Komendantem Miejskim PSP w Częstochowie bryg. mgr inż. Sławomirem Olbrysiem i Zarządem Koła ZEiR RP. Komendant Sławomir Olbryś przedstawił swoją drogę zawodową związaną w większości z miastem Częstochowa. Na spotkanie został zaproszony Prezes Zarządu Wojewódzkiego, którego reprezentował jego zastępca kol. Roman Szłapa.

 

Więcej

W dniu 7 stycznia 2014 roku odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu za 2013 rok. Obecnych było 32 członków.
W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Komendant Miejski PSP w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Zbigniew Hibner oraz jego zastępca st. bryg. mgr inż. Janusz Benduch.
Zebranie otworzył prezes Koła kol. Czesław Mikuła który poprosił zebranych o minutę ciszy dla oddania hołdu pamięci zmarłemu w 2013 roku wieloletniemu członkowi naszego koła Lucjanowi Taladze. Decyzją zebrania poprowadził je (wybrany przez aklamację) kol. Stanisław Duda.

Więcej

W dniu 28 maja2013 r odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego naszego Związku w siedzibie Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach. Głównym punktem programu posiedzenia były sprawy:
- omówienie wyników protestu związkowców w sprawie planowanego obniżenia funduszu socjalnego przez Rząd RP,
- program finansowania wycieczek turystycznych przez KW PSP na rok bieżący,
- planowanego w czerwcu (27.06.2013) szkolenia przewodniczących komisji rewizyjnych i skarbników kół z terenu województwa śląskiego,
- wręczenie odznaczeń związkowych zasłużonym działaczom naszego związku.

Więcej