BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy na stronie Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Koło nr 8 w Częstochowie

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w żaden sposób nie ingeruje w zamieszczane treści. Autorami tekstów są członkowie Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

W dniu 6 grudnia 2019r odbyło się Walne Zebranie koła nr 8 i Świąteczno-Noworoczne spotkanie emerytów PSP regionu częstochowskiego. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: kol. Roman Szłapa Prezes ZW ZEiRP RP w Katowicach, z-ca Komendanta PSP w Częstochowie mł. bryg. Paweł Froch.

Prezes Koła nr 8 w Częstochowie kol. Czesław Mila złożył sprawozdanie z realizacji zadań w 2019r oraz przedstawił założenia planu na rok 2020.

Prezes ZW ZEiRP RP Roman Szłapa odznaczył dwoje członków koła Odznaką Zasłużony dla ZEiRP RP oraz uczestniczył w przekazaniu kilkunastu legitymacji Członka Koła nowo przyjętym emerytom.  Prezes ZW ZEiRP RP Roman Szłapa pogratulował kol. Czesławowi Mili faktu, że koło w Częstochowie liczy 150 członków i jest największym kołem w regionie śląskim, podziękował za aktywność i działalność na rzecz emerytów. Poinformował o zmianach, jakie wynikają z przyjęcia w 2019r nowego Statutu ZEiRP RP.

Skarbnik Koła kol. Danuta Błaszczyk przedstawiła sprawozdanie finansowe koła. Jednocześnie zaproponowała przyjęte przez Zarząd Koła propozycje wycieczek członków koła: wycieczka jedno dniowa w miesiącu maju do Ostrawy oraz wyjazd 11 dniowy w miesiącu wrześniu 2020r do Chorwacji. 

Goście i Prezes Koła złożyli świąteczne i noworoczne życzenia wszystkim zrzeszonym i niezrzeszonym emerytom, rencistom PSP i wdowom po strażakach.

Komendant PSP wraz z prezesem Koła zaprosili wszystkich uczestników na świąteczny obiad, wzajemną integrację we wspólnej zabawie i wspomnieniach. Wspólnej biesiadzie przygrywała kapela. Spotkanie świąteczno noworoczne emerytów stało się już tradycją, pozwalającą wzmocnić dotychczasowe koleżeńskie więzi oraz mile spędzić czas w gronie pożarników.

                                                                                                                                        Prezes Koła nr 8

    W dniu 31.X.2019r. członkowie zarządu Koła nr 8, w imieniu emerytów i rencistów pożarnictwa złożyli wiązankę kwiatów i zapalili znicze na symbolicznej płycie pomnika przy KM PSP w Częstochowie, poświęconemu PAMIĘCI TYCH, CO ZGINĘLI W SŁUŻBIE.

    Płomyki palących się lampek w tym miejscu zadumy, przywołują liczne wspomnienia i myśli. Uświadamiają i jednocześnie przypominają, jaki obowiązek i ciężar misji oraz jakie zagrożenia przyjęli na siebie strażacy wykonując swój zawód.

    Niechaj jedna z palących się lampek wyraża pamięć również o tych, którzy już odeszli z naszych szeregów, wcześniej pełniąc zaszczytną służbę pożarniczą, swoje życie poświęcili ochronie życia i mienia innych.  

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI

 

W dniach 11-13 września b.r. odbyła się zorganizowana przez nasze koło nr 8 wycieczka “Praga i tylko Praga”. W ramach 3 -dniowego wyjazdu zwiedziliśmy m.in.: Katedrę św. Wita, Stary Pałac Królewski, Bazylikę św. Jerzego, Złotą Uliczkę, Dzielnicę Żydowską, Stare Miasto, Ratusz Staromiejski, Pałac Golz-Kinskych, Teatr Stanowy, Karolinum – pierwszy Uniwersytet w Europie Środkowej, Nowe Miasto, Plac Wacława, Most Karola, Klementinum – barokowy budynek dawnego kolegium jezuickiego, ulicę Celetna, Plac Republiki z Miejskim Domem Reprezentacyjnym, Bramę Prochową, Ogród Waldsteina. Dodatkową atrakcją był rejs statkiem po Wełtawie.

   Słoneczna pogoda i sympatyczna atmosfera sprzyjały integracji uczestników wycieczki oraz poznawczym spacerom po ciekawych miejscach Pragi.

   To kolejna udana, wspólna impreza organizowana przez Zarząd Koła, co pozwala przyjąć założenie: potrzeby zaplanowania następnej atrakcyjnej wycieczki w roku 2020.

W dniu 3 września 2019r. w KMPSP w Częstochowie miało miejsce uroczyste jubileuszowe spotkanie z okazji:

  • 75 -lecia życia Kol. Czesława Mikuły, wieloletniego członka Zarzadu Koła I byłego Prezesa Koła nr 8 w latach 2011÷2015 jednego ze współzałożycieli koła emerytów pożarnictwa w Katowicach.
  • 90 - lecia życia Pani Ireny Jaszkowskiej wdowy po emerycie PSP st. ogn. Ryszardzie Jaszkowskim, byłego więźnia obozu koncentracyjnego w Gross – Rosen /1944-1945/ za przynależność do organizacji antyniemieckiej.

Na spotkaniu Jubilatkę Irenę Jaszkowską reprezentowała jej córka.

Prezes Koła Czesław Mila wspólnie z Z-cą Komendanta Miejskiego PSP mł.bryg. Pawłem Frochem i kol. Januszem Sokołowskim - sekretarzem koła wręczyli Jubilatom bukiety kwiatów wraz z listami gratulacyjnymi i okolicznościowymi prezentami.

W miłej atmosferze wspomnień strażacy życzyli Jubilatom pomyślności i długich lat życia w dobrym zdrowiu.

 

Na kwartalnym zebraniu w dniu 02.07 br. Zarządu Kola nr 8 przyjęto termin wpłat II raty na wycieczkę Praga i tylko Praga /11-13 września br/.   

Wpłaty będą przyjmowane przez kol. Danutę Błaszczyk, 19 sierpnia /poniedziałek/ w godz. 1000 – 1100  w siedzibie zarządu Koła  KM PSP              w Częstochowie.

Uczestników wycieczki prosi się o dotrzymanie terminu  lub zgłoszenie zmian  kol. Czesławowi Mili.

W dniu 02.07.2019 w KM PSP w Częstochowie miało miejsce uroczyste, jubileuszowe spotkanie z okazji 85-lecia życia Pani Elżbiety Cwudzińskiej. Na spotkaniu Jubilatkę reprezentowała jej córka.

Prezes Koła Czesław Mila wspólnie z Z-cą Komendanta Miejskiego PSP mł. bryg. Pawłem Frochem, oraz członkami Zarządu Koła kol. Januszem Sokołowskim i kol. Jackiem Koniarskim wręczyli reprezentującej Jubilatce bukiet kwiatów wraz z listem gratulacyjnym i okolicznościowymi prezentami. W miłej atmosferze wspomnień strażacy życzyli Jubilatce pomyślności i długich lat życia w dobrym zdrowiu.

 

 

 

Dyżur pełniony jest w biurze Z.E.R.Poż.R.P. w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie, ul. gen. Władysława Sikorskiego 82/94 w godzinach od 1100 do 1300 , telefon 34 3615521  wew.851.

 

 

  • 02-07--2019 DANUTA BŁASZCZYK
  • 06-07--2019 BAŁA ELŻBIETA       
  • 03-09--2019 KONIARSKI JACEK
  • 01-10--2019 BUGAL JÓZEF
  • 05-11--2019 KONIARSKI JACEK
  • 03-12--2019 KRZYSZTOF JANAS

Uroczystość Dnia Strażaka w siedzibie KMPSP Częstochowa odbyła się w dniu 16 maja 2019r.

Udział w święcie częstochowskich strażaków swoją obecnością zaszczycili najważniejsi przedstawiciele kierownictwa: KW PSP w Katowicach,  innych służb resortowych, władz Miasta Częstochowy i Powiatu częstochowskiego, Przeora Klasztoru Jasnogórskiego, przedstawiciele posłów i senatorów, instytucji, urzędów oraz inni zaproszeni Goście. Liczną grupę uczestników uroczystości stanowili także emeryci i renciści PSP w tym Koła nr 8. Zaproszenie licznego grona emerytów PSP przez Komendanta Miejskiego PSP na uroczystości pożarnicze jest wyrazem poszanowania pożarników w stanie spoczynku, a także dobrej wzajemnej współpracy i uznania aktywnej działalności naszego koła nr 8 ZEiRPRP.