BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

15.12.2018

 W dniu 15 grudnia 2018 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego pamięci strażaków, którzy pełniąc służbę odeszli z pożarniczych szeregów st. ogn. poż. Andrzeja Idziaka, st. ogn. poż. Zygmunta Łuszczyńskiego i st. str. Waldemara Krawczyka.

Fundatorami pomnika są ISD Huta Częstochowa oraz  Zarząd Regionu Częstochowskiego  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „ Solidarność”. Autorem projektu pomnika  jest Pan prof. Mariusz Wasilewskinauczyciel rzeźby  Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Pomnik powstał także dzięki pracy i zaangażowaniu strażaków Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie.

 W uroczystości odsłonięcia pomnika wzięli udział:

Pan Robert Magdziarz Wicewojewoda Śląski, Arcybiskup Wacława Depo Metropolita Częstochowski,  Pan starszy brygadier Jacek Kleszczewski Śląski Komendant  Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Pani Grażyna Matyszczak  Dyrektor Biura Poselskiego Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Pana Szymona Giżyńskiego, Pan Krzyszof Matyjaszczyk  Prezydent Miasta Częstochowy,  Pan Krzysztof Smela  Starosta Częstochowski, Pan Zdzisław Wolski  Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, Pan Andrzej Kubat - Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego, Pani Grażyna Knapik Asystentka  Pani Lidii Burzyńskiej Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Jacek Strączyński - Przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „ Solidarność” , Pan Jacek Kasprzyk Przedstawiciel ISD Huta Częstochowa, Pan Piotr Grazda , Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Katowicach,  Pani Grażyna Łuszczyńska żona st. ogn. poż. Zygmunta Łuszczyńskiego, Pan prof. Mariusz Wasilewski autor projektu pomnika, przedstawiciele  Służb Mundurowych,   Struktur Ochotniczych Straży Pożarnych ZOSP RP, przedstawiciele duchowieństwa, kapelani strażaccy,  Burmistrzowie i Wójtowie gmin Powiatu Częstochowskiego, emeryci Państwowej Straży Pożarnej i byłej Zawodowej Zakładowej Straży Pożarnej  Huty Częstochowa Prezesi Kół Związku Emerytów i Rencistów działających przy Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie, przedstawiciele związków zawodowych działających w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie, strażacy i pracownicy KM PSP w Częstochowie.

 Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali: Pani Grażyna Łuszczyńska,  Jacek Strączyński, starszy brygadier Jacek Kleszczewski oraz starszy brygadier Jarosław Piotrowski.

Pomnik poświęcił Arcybiskup Wacława Depo Metropolita Częstochowski. Został przekazany także przez Pana Jacka Strączyńskiego akt  pieczy nad pomnikiem Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie. Pod pomnikiem zostały złożone wiązanki kwiatów. Został odczytany i przekazany na ręce Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie list okolicznościowy od Pana Joachima Brudzińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pani Lidii Burzyńskiej Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście,.

 

14.12.2018

13 grudnia 2018 roku poczet sztandarowy oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w osobach: st.bryg. mgr inż. Jarosław Piotrowski - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz st.kpt. mgr inż. Tomasz Bąk - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie uczestniczyli w Mszy Świętej za Ojczyznę w 37 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w naszym kraju. Przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Mszy św. odprawionej o godz. 15:00 przewodniczył arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele NSZZ Solidarność oraz liczni przedstawiciele firm z regionu Częstochowskiego. Msza Święta została odprawiona za tych wszystkich, którzy oddali życie w obronie naszej wolności, niepodległości, i za tych wszystkich, którzy nieśli pomoc drugiemu człowiekowi.

06.12.2018

Z dniem 6 grudnia 2018 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie powołany został st. kpt. mgr inż. poż. Paweł Froch.

Pan st. kpt. mgr inż. poż. Paweł Froch w 2003 roku ukończył Centralną Szkołę PSP w Częstochowie i rozpoczął służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie na stanowisku starszego ratownika. Od grudnia 2004 roku został przeniesiony do pełnienia służby w systemie codziennym, początkowo w Wydziale Organizacyjno – Kadrowym, a następnie w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym. Z dniem 1 stycznia 2016 roku został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy JRG w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 na bazie, której funkcjonuje specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno – ekologicznego.
W trakcie służby podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w 2007 roku, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa, a następnie w 2009 roku uzyskał tytuł magistra  inżyniera pożarnictwa.

Pan st. kpt. mgr inż. poż. Paweł Froch posiada doświadczenie taktyczne i operacyjne w dowodzeniu działaniami ratowniczo- gaśniczymi. Jest inicjatorem i współtwórcą  ćwiczeń i manewrów z udziałem jednostek PSP oraz innych podmiotów ratowniczych. Realizuje programy edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych. Współpracuje ze środowiskiem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

Odznaczony: Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.

04.12.2018

04 grudnia 2018 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie odbył się konkurs dla dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej "Uratować znaczy żyć", którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie. Patronat honorowy nad konkursem objął m.in. Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Celem konkursu było rozpowszechnienie wśród dzieci w wieku szkolnym wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonalenia tych umiejętności oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Dzieci wraz z opiekunami w trakcie wizyty w częstochowskiej komendzie uczestniczyły w pogadance na temat bezpieczeństwa dotyczącej w szczególności założeń kampanii  „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, wskazującej na zagrożenia związane z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Ponadto uczestnicy konkursu mogli poznać specyfikę zawodu strażaka oraz obejrzeć Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą nr 2.

 

29.11.2018

W dniu 29 listopada 2018 r. w sali sportowej KM PSP w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 82/94 odbył turniej tenisa stołowego.

 

W zawodach uczestniczyło osiemnastu zawodników wystawionych przez poszczególne Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze tj. JRG1/JRG2/JRG3/JRG4 oraz pracownicy 8 godzinni Komendy Miejskiej PSP. Zawody zostały rozegrane w grze pojedynczej mężczyzn.

Zwycięzcami okazali się:
I Miejsce Urban Ciekański – JRG nr 2

II Miejsce Daniel Skupień – JRG nr 3

III Miejsce Janusz Kuc – JRG nr 1

IV Miejsce Daniel Machura – JRG nr 2

Serdecznie gratulujemy!