BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

25.09.2020

 Od 29 września 2020 r. do odwołania wprowadza się ograniczenia w funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w zakresie wskazanym poniżej:

1. Komenda prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów w sprawach wymagających osobistego stawienia się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie.

2. Komenda prowadzi obsługę interesantów poprzez Punkt Kancelaryjny znajdujący się przy wejściu głównym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

3. We wszystkich sprawach, prowadzonych przez tutejszą komendę, można kontaktować się z pracownikami telefonicznie i mailowo lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, a także za pośrednictwem ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w informacjach szczegółowych zawartych w pkt. 6.

4. Numery telefonów kontaktowych znajdują się w zakładce Wydziały Komendy na stronie internetowej Komendy.

5. Na umówioną wizytę należy przychodzić do Komendy nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną godziną, pamiętając o obowiązku zakrywania ust i nosa (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami). Ponadto przed wejściem na teren komendy interesantowi wykonany zostanie pomiar temperatury ciała (klauzula informacyjna RODO w pkt. 7).

6. Informacje szczegółowe:

 • SPRAWY dotyczące zakresu WYDZIAŁU KONTROLNO - ROZPOZNAWCZEGO – dokumenty należy przesłać na adres siedziby lub składać w Punkcie Kancelaryjnym. Osobiste załatwianie sprawy możliwe jest po telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty, kontakt w tej sprawie pod numerem telefonu:
Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy tel. 34 361 55 21 wewn: 530-532
 
 • SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW – złożenie pisemne poprzez przesłanie na adres siedziby. Osobiście: interesanci obsługiwani będą po telefonicznym umówieniu terminu i godziny wizyty, kontakt w tej sprawie pod numerem telefonu:
+48 34 361 55 21
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie informuję, że w każdy wtorek od godziny 14.30 do 15.30 przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań.

 

 

7. KLAUZULA INFORMACYJNA w związku z pomiarem temperatury ciała realizowanym w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej (Częstochowa, ul. Sikorskiego 82/94, tel. 34 3615521, fax. 34 3615569, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 2. W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Renata Białas: tel. 32 6215180, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Odbiorcami danych są: jednostki organizacyjne PSP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja, Sądy, Prokuratura.
 5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach o archiwizacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych poprzez podanie informacji o okolicznościach zdarzenia, którego żądanie dotyczy, w tym daty i miejsca zdarzenia oraz numeru telefonu, z którego zostało wykonane połączenie dotyczące powiadomienia o zdarzeniu,
  2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
22.09.2020

W dniu 21 września 2020 roku o godzinie 9:00 odbyły się ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego na terenie Zakładów Chemicznych Rudniki.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał, iż w wyniku korozji zaworu dennego z ługiem sodowym dochodzi do uwolnienia substancji do otoczenia. Pracownik zakładu próbuje dokręcić zawór zbiornika w którym magazynowany jest ług sodowy – lecz bezskutecznie. Pracownik zostaje ochlapany substancją i traci przytomność. Pracownicy będący w pobliżu informują o zaistniałym zdarzeniu Kierownika Zakładu, który po zapoznaniu się z sytuacją nakazuje ewakuację pracowników zakładu oraz powiadomienie służb ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej.

Ponadto w ramach podgrywki w trakcie ćwiczeń założono, iż dochodzi do zasłabnięcia jednego z ratowników.

Siły i środki biorące udział w ćwiczeniach:

 • GCBA 5/42 – JRG-2 KM PSP Częstochowa,
 • SRt – JRG-2 KM PSP Częstochowa,
 • SCRChem  - JRG-2 KM PSP Częstochowa,
 • GCBA 8/50 – JRG-1 KM PSP Częstochowa,
 • GBA 2,5/24 – JRG-3 KM PSP Częstochowa,
 • GCBA 8/50 – JRG-3 KM PSP Częstochowa,
 • SCD-42 – JRG-3 KM PSP Częstochowa,
 • SLRR – JRG-2 KM PSP Częstochowa,
 • SLOp - KM PSP Częstochowa.

 

 

14.09.2020

Strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w dniach 11.09.2020 roku oraz 12.09.2020 roku włączyli się 2 akcje Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie tj. Krwawy Piątek oraz Drogowskaz dla młodych.

Ambasada Dobroczynności wraz z partnerem wydarzenia Zarządem Terenowym KMP w Częstochowie w ramach projektu Pomagamy Dbamy Gramy zorganizowała  „Krwawy piątek w Częstochowie”. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa alarmują, że zapasy krwi są na wyczerpaniu. Jest to szczególnie niebezpieczna sytuacja w okresie letnim, kiedy wielu krwiodawców jest na urlopach, a wypadków na drogach - a tym samym potrzeb - jest dużo więcej! W tak szczytnej akcji nie mogło zabraknąć funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej którzy również wsparli organizatorów.

Drogowskaz dla młodych. Jak wynika z policyjnych statystyk, w 2019 roku młodzi kierowcy w wieku 18-24 lata byli sprawcami blisko 800 zdarzeń drogowych na terenie miasta i powiatu częstochowskiego, w których ponad 100 osób zostało rannych, a 2 poniosły śmierć. Najczęstszą przyczyną wypadków była nadmierna prędkość, niedostosowana do warunków panujących na drodze. W celu poprawy bezpieczeństwa na drodze, częstochowska drogówka wspólnie z Automobilklubem Jurajskim zorganizowała cykl zajęć teoretyczno-praktycznych dla tych kierowców, którzy dopiero niedawno odebrali swoje pierwsze uprawnienia do kierowania pojazdami. W dniu 12 września 2020 roku odbył się II etap wydarzenia Drogowskaz dla Młodych gdzie na uczestników czekało szereg zadań zwiększających świadomość oraz odpowiedzialność na drodze. Młodzi kierowcy rywalizowali o puchar Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego w Częstochowie. Jednym z etapów rywalizacji był test wiedzy u funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej połączony z prelekcją na temat bezpieczeństwa na drodze. Młodzi kierowcy mogli zapoznać się również ze specjalistycznym sprzętem służącym do ratowania życia podczas zdarzeń komunikacyjnych.

 

  

31.07.2020

Trwają wakacje, a wraz z nimi czas wypoczynku oraz rekreacji nad wodą. W tym okresie niestety, corocznie wzrasta liczba utonięć. By zapobiegać tego typu wypadkom, w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje" organizowane są pogadanki i pokazy na akwenach, związane z tematyką bezpiecznego wypoczynku. Od 29 do 31 lipca br. strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie, wspólnie z policją i WOPR prowadzą działania prewencyjne w parku wypoczynkowym "Lisiniec" w Częstochowie

Oprócz przeprowadzanych tam przez strażaków ćwiczeń z ratownictwa wodnego, mających na celu doskonalenie umiejętności ratowniczych, organizowane są również pokazy ratowania osób tonących, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz pogadanki na temat bezpieczeństwa. Policjanci rozmawiają z rodzicami i dziećmi na temat zasad korzystania z kąpielisk, poruszania się po drodze, jak również zwracają uwagę, czy wypoczywający na plaży przestrzegają przepisy i czy małoletnie dzieci nie są pozostawione bez opieki.

Apelujemy, aby podczas wypoczynku nad wodą nie zapominać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Nieodpowiedzialne zachowanie może kosztować utratę zdrowia, a nawet życia.

 

Nad wodą:

 • Wybierając miejsce do wypoczynku nad wodą pamiętajmy o tym, by korzystać z terenów do tego przeznaczonych (jeziora, stawy, zalewy, rzeki z wydzielonymi miejscami do kąpieli). Pływajmy tylko na basenach i kąpieliskach strzeżonych przez służby ratownictwa wodnego.
 • Zawsze stosujmy się do zaleceń ratowników, którzy pełnią dyżur na kąpielisku.
 • Nigdy nie pływajmy sami – zawsze w towarzystwie innych osób lub ratowników.
 • Pływając nie oddalajmy się od wyznaczonego, strzeżonego miejsca na kąpielisku.
 • Nigdy nie spożywajmy alkoholu przed wejściem do wody!
 • Nigdy nie skaczmy (zwłaszcza na głowę) do nieznanej wody – nie znamy głębokości wody oraz ukształtowania dna.
 • Po dłuższym leżeniu na słońcu nie wchodźmy od razu do wody - zanurzajmy się stopniowo i nie kąpmy się bezpośrednio po dłuższym opalaniu, gdyż może dość do tzw. wstrząsu termicznego.
 • Podczas pływania łodzią (kajakiem, pontonem) lub łowienia ryb z pokładu, zawsze nośmy kamizelkę ratunkową.

Podczas upałów:

 • Regularnie pijmy duże ilości wody.
 • Ograniczajmy do niezbędnego minimum przebywanie na słońcu, zwłaszcza w okresie najintensywniejszego działania jego promieni słonecznych.
 • Utrzymujmy chłodne powietrze wewnątrz pomieszczenia, stosując żaluzje w drzwiach i oknach.
 • Ubierajmy się w luźno dopasowane rzeczy, zakrywające możliwie największą powierzchnię skóry i nakrycia głowy. Lekka odzież o jasnych kolorach odbija ciepło i promieniowanie słońca oraz pomaga utrzymać normalną temperaturę ciała.
 • Pamiętajmy, że podczas upałów występuje zwiększone zagrożenie przeciwpożarowe, dlatego przebywając w lesie, na podsuszonych łąkach, ścierniskach, zachowajmy szczególną ostrożność i starajmy się nie zaprószyć ognia.

 

23.07.2020

W dniach 21-23 lipca 2020 roku odbyły się ćwiczenia wg. następującego scenariusza:

Pierwsza część ćwiczeń.

W wyniku zaprószenia ognia na obszarze leśnym dochodzi do powstania pożaru który bardzo szybko się rozprzestrzenia. Działania gaśnicze wymagają dostarczenia w miejsce pożaru dużej ilości wody, dlatego też w celu realizacji odpowiedniego zaopatrzenia wodnego na miejsce działań zadysponowane zostają zastępy wchodzące w skład Plutonu 4 „Magistrala” Częstochowa.

 

Druga część ćwiczeń.

            W wyniku kilkudniowych silnych opadów deszczu poziom wody w kanale „Kucelin” podnosi się powyżej progu alarmowego. Dokonane oględziny wałów przeciwpowodziowych wykazały ich uszkodzenie na odcinku 10m w okolicy ul. Kucelińska.  Na miejsce zadysponowane zostają zastępy JOP celem umocnienia wałów.

 

Celem ćwiczeń było:

 1. przypomnienie i doskonalenie umiejętności dotyczących dostarczania wody na duże odległości,
 2. przypomnienie i doskonalenie umiejętności w zakresie budowy wałów i działań przeciwpowodziowych,
 3. doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem łączności radiowej oraz wykorzystywania kanałów ratowniczo – gaśniczych podczas prowadzenia działań.