BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

05.07.2018

Zostań dawcą komórek macierzystych: https://www.dkms.pl/pl/zostan-dawca

Obejrzyj też film „Pomoc dla Strażaka Sławka z JRG STARGARD”: https://www.youtube.com/watch?v=inWgwTHpJTU&feature=youtu.be

02.07.2018

02.07.2018 w Harcerskim Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Pająk funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie przeprowadzili pogadankę i instruktaż dotyczący zagrożeń mogących powstać podczas trwania obozów. Ponadto przedstawiono zasady łączności pomiędzy kierownictwa obozowiska z SKKM w Częstochowie.

01.07.2018

 

Wakacje to okres wypoczynku  i zabawy,   niestety tym w czasie    dochodzi  również do wypadków i rożnego rodzaju nieprzewidzianych zdarzeń. Poniższy poradnik ma na celu wskazanie w jaki  sposób  można  uniknąć niektórych  zagrożeń  oraz jak  prawidłowo i bezpiecznie zachować się w przypadku ich wystąpienia. Niniejszy  poradnik zawiera  informacje  na  temat  zasad   bezpiecznego  postępowania w sytuacjach zagrożenia  takich  jak: pożar, wypadki  komunikacyjne, anomalie pogodowe.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z niniejszą publikacją.

 Pobierz poradnik Bezpieczne Wakacje

28.06.2018

25.06.2018 r. na stanowiskach poligonowych Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie odbyły się ćwiczenia z zakresu współdziałania specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego „Częstochowa” oraz „Gliwice- Łabędy”. Celami ćwiczeń było:

- doskonalenie współpracy grup specjalistycznych ratownictwa chemiczno-ekologicznego w zakresie: usuwania awarii instalacji technologicznych przesyłających niebezpieczne media, usuwania skutków przedmiotowych awarii, a także współpraca podczas usuwania zagrożeń powstałych w trakcie transportu substancji niebezpiecznych,

- sprawdzenie kompatybilności sprzętu, którym dysponują SGR Chem-Eko,

- sprawdzenie sprzętu specjalistycznego w zakresie jego możliwości technicznych oraz różnorodnych rozwiązań w jego zastosowaniu,

- doskonalenie technik uszczelniania uszkodzonych instalacji technologicznych,

- sprawdzenie organizacji łączności podczas działań ratowniczych wymagających współdziałania dwóch SGR Chem-Eko),

- doskonalenie zasad dekontaminacji i sprawdzenie możliwości sprzętowych do jej przeprowadzenia,

- ocena działań poszczególnych KDR w sytuacji zmiany dynamiki zdarzenia.

Scenariusz ćwiczeń zakładał rozszczelnienie instalacji technologicznej przesyłającej niebezpieczne medium w firmie produkującej nawozy sztuczne. Personel nie jest
w stanie samodzielnie usunąć awarii. W tym samym czasie ochrona obiektu zaobserwowała wyciek
z cysterny znajdującej się na placu magazynowym firmy.  W wyniku rozszczelnienia jedna osoba została poszkodowana.