BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

19.07.2018

            17 lipca 2018 roku, strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odwiedzili Harcerski Ośrodek Szkoleniowo – Wypoczynkowy w Pająku (gm. Konopiska). Wizyta ta miała na celu sprawdzenie, w jaki sposób zostały wdrożone zasady bezpieczeństwa, wynikające z podpisanego w czerwcu protokołu uzgodnień. Sygnatariuszami protokołu są Państwowa Straż Pożarna, Policja, Dyrekcja Lasów Państwowych i organizacje harcerskie.

W trakcie wizyty, na którą zaproszono także dziennikarzy,  przeprowadzono prelekcję na temat bezpieczeństwa, zasad zachowania się na obszarach leśnych, sposobów używania podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania w przypadku zagrożenia. Prelekcję przeprowadzili również przedstawiciele Policji i Lasów Państwowych. Ponadto skontrolowano przygotowanie obozu oraz miejsca bezpiecznej ewakuacji. Omówiono także zasady bieżącego monitorowania prognoz pogody, jako jednego z obowiązków organizatora obozu. Komendantowi obozu przekazano radiotelefon zapewniający łączność radiową, na specjalnie do tego wyznaczonym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji kanale, który zapewnia łączność ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie.                               

 

19.07.2018

16.07.2018 roku Dowódca JRG Nr 1 st.kpt. Bogumił Krawczyk oraz Dowódca JRG Nr-3 kpt. Piotr Knysak uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Obozu w Ośrodku Wypoczynkowym ,,Caritas’’ Ponik k/Janowa - w spotkaniu uczestniczyło:

            - 92 dzieci w wieku od 7 do 18 lat,

            - 7 opiekunów z ramienia firmy Almatur.

Uczestnicy oraz opiekunowie grupy zostali zapoznani z akcjami informacyjnymi organizowanymi przez PSP oraz MSWiA (,,Kręci mnie bezpieczeństwo’’, przybliżono pracę strażaka uczestnikom spotkania omówiono numery  alarmowe, zagrożenia mogące wystąpić w trakcie nawałnic). Opiekunowie zostali zapoznani z zasadami zachowania się w trakcie zagrożeń w tym nawałnic, pożarów i innych miejscowych zagrożeń, przedstawiono zasady użytkowania radiotelefonów przenośnych zgodnie z wytycznymi PSP oraz konieczności posiadania telefonów komórkowych u kilku operatorów GSM (łączność w trakcie wystąpienia zagrożenia). Poinformowano uczestników obozu jak i opiekunów, iż najbliższa jednostka OSP w KSRG swoją siedzibę posiada w m. Janów. Podczas wizytacji przekazano wytyczne Komendy Głównej PSP  w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozów namiotowych z czerwca 2018r., dokonano sprawdzenia łączność za pomocą radiotelefonu przewoźnego oraz stacji nasobnej z obozem ZHP w Janowie.

 W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele:

- Policji dowódca patrolu asp. Mirosław Popiół z KP Olsztyn,

- Nadleśnictwa Złoty Potok z ramienia Służby Leśnej Pani Aleksandra Malus.

 

19.07.2018

17.07.2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Mykanowie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu medycznego do wszystkich jednostek OSP z terenu Gminy Mykanów. Sprzęt zakupiony ze środków Ministra Sprawiedliwości. W uroczystym przekazaniu sprzętu wzieli udział: Wój Gminy Mykanów, Radni Starostwa Powiatowego oraz Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Częstochowie.

 

16.07.2018

Z dniem 16 lipca 2018 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie powołany został st. kpt. inż.poż. Tomasz Bąk, dotychczas pełniący obowiązki zastępcy komendanta.

Pan st. kpt. inż.poż. Tomasz Bąk w 1997 roku ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu i w czerwcu 1997 roku rozpoczął służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Częstochowie na stanowisku dowódcy zastępu. Od sierpnia 1997 roku pełnił służbę w Ośrodku Szkolenia PSP w Częstochowie, a od stycznia 1999 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie zajmując kolejno stanowiska dowódcy sekcji, zastępcy dowódcy zmiany, a od 2013 roku zastępcy dowódcy JRG. W trakcie służby podnosił swoje kwalifikacje kończąc kolejno: Wszechnicę Świętokrzyską w Kielcach w 2007 roku, uzyskując tytuł licencjata, Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie w 2009 roku, uzyskując tytuł magistra zarządzania w oświacie i służbach mundurowych, Szkołę Główną Służby Pożarniczej w 2012 roku, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa oraz Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej z zakresu „Zarządzania zasobami ludzkimi dla straży pożarnej” w 2017 roku.
Pan st. kpt. mgr inż. poż. Tomasz  Bąk posiada duże doświadczenie taktyczne i operacyjne w dowodzeniu działaniami ratowniczo- gaśniczymi. Współpracuje ze środowiskiem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

Odznaczony: Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” , Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa w 2007 roku, Brązowym Medalem za Zasługi dla WOPR w 2018 roku

06.07.2018

2,3,4 lipca 2018 r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie uczestniczyli w ćwiczeniach z zakresu ratownictwa wodnego na terenie Parku Wypoczynkowego „Lisiniec” w Częstochowie. Zagadnienia przeprowadzonych ćwiczeń obejmowały wytyczne zawarte w skrypcie z zakresu ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.