BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

11.11.2018

11 listopada 2018 roku o godzinie 10:45 w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości.  Dzień dzisiejszy to szczególne święto bo świętujemy 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę.

 „Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska” – to słowa wielkiego Polaka Józefa Piłsudskiego i tymi słowami uroczystość rozpoczął Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. mgr inż. Jarosław Piotrowski.

Podczas uroczystości przy dźwiękach Hymnu Państwowego została wciągnięta na maszt flaga Państwowa.  W uroczystości uczestniczyli funkcjonariusze KM PSP w Częstochowie zarówno z Komendy Miejskiej jak i podległych Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych.

4 listopada 1918 roku na ziemi naszego miasta Częstochowy w Sanktuarium Jasnogórskim załopotała biało – czerwona flaga i to tutaj najpierw wolność przyszła na Jasną Górę. „Wolność”  przyniósł żołnierz legionista porucznik Arkadiusz Wiśniewski.

11 listopada 1918 roku spełnił się sen pokoleń Polaków – nasza Ojczyzna narodziła się na nowo. Po rozbiorach i 123 latach niewoli, po wielkich powstaniach – Polska powróciła na mapę Europy i świata. Odzyskanie niepodległości dokonało się poprzez walkę pełną poświecenia i bohaterstwa nie tylko na polach bitew, ale i w codziennych zmaganiach. To że niepodległość udało się w 1918 roku odzyskać, to zasługa polskich żołnierzy, którzy walczyli z bronią w ręku, ale nie wolno nam także zapominać o tych, którzy o Polskę walczyli bez broni – piórem, słowem, instrumentem muzycznym.

 

09.11.2018

W czwartek (8 listopada br.) minister Joachim Brudziński i przedstawiciele strony społecznej podpisali porozumienie kończące akcję protestacyjną. W ramach wypracowanej umowy od 1 stycznia 2019 r. funkcjonariusze służb podległych MSWiA otrzymają podwyżkę w kwocie 655 zł brutto. Kolejna podwyżka w kwocie 500 zł brutto nastąpi od 1 stycznia 2020 r. MSWiA zobowiązało się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin.

 

Jak zadeklarowali przedstawiciele strony związkowej zawarte dziś porozumienie kończy akcję protestacyjną, która trwała w służbach od lipca tego roku. Szef MSWiA Joachim Brudziński podkreślił, że wypracowany dziś kompromis musiał pogodzić postulaty funkcjonariuszy i możliwości budżetowe państwa.

 

Ze strony społecznej porozumienie podpisali: Krzysztof Hetman - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Pożarnictwa, Krzysztof Oleksak - Związek Zawodowy Strażaków „Florian”, Rafał Jankowski - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów, Marcin Kolasa - Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Granicznej, Krzysztof Andura - Krajowa Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność". 

 

Podwyżka o 655 zł brutto w 2019 r. oraz o 500 zł brutto w 2020 r.

 

W toku negocjacji ustalono, że funkcjonariusze służb MSWiA otrzymają od początku przyszłego roku po 655 zł brutto podwyżki, co spowoduje wzrost wielokrotności tzw. kwoty bazowej o 0,43. Przypominamy, że początkowo MSWiA proponowało od 1 stycznia 2019 r. podwyżkę w kwocie 309 zł, a od 1 lipca 2019 r. w kwocie 253 zł brutto.

 

Porozumienie zakłada też, że funkcjonariusze otrzymają kolejną podwyżkę w kwocie 500 zł brutto – od 1 stycznia 2020 r.

 

Pełnopłatne nadgodziny dla wszystkich funkcjonariuszy MSWiA

 

Kolejny postulat przedstawicieli związków dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby - tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom w wysokości 60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W Policji, Straży Granicznej i SOP możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny.

 

Zgodnie z zawartym dziś porozumieniem - od 1 lipca 2019 r. zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy SOP. Początkowo zastosowany będzie 6-miesięczny okres rozliczania nadgodzin. Kwestia ustalenia okresu rozliczeniowego na kolejne lata będzie przedmiotem dalszego dialogu.

 

Rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę

 

Przypominamy, że 1 stycznia 2013 r. rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 r. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki.

 

Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 r.

 

Dodatkowe zachęty do pozostawania w służbie

 

Zarówno MSWiA jak i stronie związkowej zależy, aby doświadczeni funkcjonariusze jak najdłużej zostawali w służbie. Dlatego MSWiA zaproponowało, że zostaną przygotowane rozwiązania umożliwiające przyznawanie dodatkowych należności pieniężnych dla doświadczonych funkcjonariuszy. Dotyczyłoby to osób, które nabyły prawa do emerytury i posiadają co najmniej 25 lat służby.

 

Pozostałe ustalenia MSWiA i strony społecznej

 

Przedstawiciele strony społecznej wezmą czynny udział w opracowaniu nowego wieloletniego programu rozwoju formacji MSWiA na lata 2021-2024 ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby zwiększenia podwyżek uposażeń.

 

W kwestii postulatu związanego z artykułem 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy strony ustaliły, że pozostają przy rozbieżnych stanowiskach, jednak deklarują wolę rozwiązania problemu do końca 2019 r. Chodzi tu o zasady przejścia na emeryturę dla funkcjonariuszy przyjętych do służby w okresie po 1 stycznia 1999 r. i przed 1 października 2003 r.

 

Źródło: MSWiA

04.11.2018

04 listopada 2018 roku, w związku z jubileuszem 100 - lecia odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie na Jasnej Górze, odbyły się główne uroczystości upamiętniające obchody tej rocznicy. Pod narodowym patronatem Prezydenta RP, z udziałem rodziny jasnogórskiego bohatera kpt. Artura Wiśniewskiego, dzieci i młodzieży, władz państwowych i samorządowych oraz pielgrzymów na Jasnej Górze. Na setne urodziny Niepodległości dzieci przyniosły 100 metrową flagę, która w spektakularny sposób, dzięki komandosom, zawisła na jasnogórskiej wieży.

100 lat temu, 4 listopada 1918r. polskie flagi pojawiły się nad Jasną Górą. Była godz. 9.15. Na rozkaz gen. T.Rozwadowskiego oddział żołnierzy z 2. Pułku Piechoty pod komendą por. Artura Wiśniewskiego przejął klasztor z rąk zaborców.

W uroczystych obchodach wzięli udział przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Policji, podmiotów podległych MSWiA (od prawej) podinsp. mgr Dariusz KIEDRZYN - Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie, dr n. med. Piotr Gazda - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach, mł. insp. mgr inż. Dariusz Atłasik - Komendant Miejski Policji w Częstochowie, st. bryg. mgr inż. Jarosław Piotrowski - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, nadbryg. Adam Czajka - Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. mgr inż. Jacek Kleszczewski - Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, bryg. mgr Piotr Placek - Komendant Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, st.kpt. mgr inż. Tomasz Bąk - Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

 

Po oficjalnych uroczystościach, na błoniach jasnogórskich, strażacy Komendy Miejskiej Państwowej w Częstochowie prezentowali sprzęt ratowniczo - gaśniczych, propagowali bezpieczne zachowanie oraz propagowali wiedzę w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

29.10.2018

 W dniach 9, 10, 11 . 10. 2018 r. na terenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczy  prowadzonego przez Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi „Honoratki”  przy  ul. Ogrodowej  35,  odbyły się ćwiczenia mające na celu: .

 

  1. praktyczne sprawdzenie założeń dotyczących możliwości i czasu dojazdu do miejsca zdarzenia przewidzianych sił i środków ,
  2. zapoznanie ćwiczących z warunkami budowlanymi obiektów, warunkami ewakuacji, zaopatrzeniem wodnym i możliwością dojazdu,
  3. praktyczne sprawdzenie zadań dotyczących :

-  alarmowania

- sprawdzenia stopnia przygotowania do prowadzenie ewakuacji w sytuacji powstania zagrożenia oraz przeprowadzenie ewakuacji oddziału szpitalnego.

  1. sprawdzenie umiejętności postępowania pracowników zakładu opiekuńczo – leczniczego w/w obiekcie w sytuacji powstania pożaru, bądź innego miejscowego zagrożenia,
  2. sprawdzenie możliwości podjazdu do budynku i prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych,
  3. sprawdzenie możliwości manewrowych drabin mechanicznych.
  4. doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem łączności radiowej oraz wykorzystywania kanałów ratowniczo – gaśniczych podczas prowadzenia działań

 

Opis zdarzenia:

W wyniku zwarcia instalacji kuchenki elektrycznej  w pomieszczeniu kuchni  pawilonu B na III piętrze powstaje pożar. Ze względu na usytuowanie kuchenki, pożar szybko rozprzestrzenia się obejmując stałe elementy wyposażenie pomieszczenia. Załącza się alarm pożarowy I stopnia poprzez zadymianie czujki dymu w pomieszczeniu. Pracownik udaje się na miejsce w celu ustalenie przyczyny alarmu. Po rozpoznaniu sytuacji załącza poprzez ROP alarm II stopnia i przystępuje do gaszenia pożaru przy pomocy gaśnic i hydrantu. W tym samym czasie drugi pracownik informuje Dyrektora placówki, o zaistniałej sytuacji. Dyrektor nakazuje poinformowanie Straży Pożarnej oraz zarządza ewakuacje pacjentów ze strefy pożarowej pawilonu. Ponadto nakazuje poinformować pensjonariuszy w budynku głównym o zaistniałej sytuacji, żeby nie dopuścić do paniki.

Po zakończeniu ewakuacji Dyrektor dokonuje przeliczenia wszystkich pracowników i informuje Dowódcę Jednostki Straży Pożarnej że wszyscy zostali ewakuowani.