BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

14.12.2018

13 grudnia 2018 roku poczet sztandarowy oraz przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w osobach: st.bryg. mgr inż. Jarosław Piotrowski - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie oraz st.kpt. mgr inż. Tomasz Bąk - Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie uczestniczyli w Mszy Świętej za Ojczyznę w 37 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w naszym kraju. Przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Mszy św. odprawionej o godz. 15:00 przewodniczył arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele NSZZ Solidarność oraz liczni przedstawiciele firm z regionu Częstochowskiego. Msza Święta została odprawiona za tych wszystkich, którzy oddali życie w obronie naszej wolności, niepodległości, i za tych wszystkich, którzy nieśli pomoc drugiemu człowiekowi.

06.12.2018

Z dniem 6 grudnia 2018 roku, decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie powołany został st. kpt. mgr inż. poż. Paweł Froch.

Pan st. kpt. mgr inż. poż. Paweł Froch w 2003 roku ukończył Centralną Szkołę PSP w Częstochowie i rozpoczął służbę w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie na stanowisku starszego ratownika. Od grudnia 2004 roku został przeniesiony do pełnienia służby w systemie codziennym, początkowo w Wydziale Organizacyjno – Kadrowym, a następnie w Wydziale Kontrolno – Rozpoznawczym. Z dniem 1 stycznia 2016 roku został mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy JRG w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 na bazie, której funkcjonuje specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno – ekologicznego.
W trakcie służby podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w 2007 roku, uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa, a następnie w 2009 roku uzyskał tytuł magistra  inżyniera pożarnictwa.

Pan st. kpt. mgr inż. poż. Paweł Froch posiada doświadczenie taktyczne i operacyjne w dowodzeniu działaniami ratowniczo- gaśniczymi. Jest inicjatorem i współtwórcą  ćwiczeń i manewrów z udziałem jednostek PSP oraz innych podmiotów ratowniczych. Realizuje programy edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa pożarowego w placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych. Współpracuje ze środowiskiem Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego.

Odznaczony: Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.

04.12.2018

04 grudnia 2018 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie odbył się konkurs dla dzieci i młodzieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej "Uratować znaczy żyć", którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie. Patronat honorowy nad konkursem objął m.in. Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie.

Celem konkursu było rozpowszechnienie wśród dzieci w wieku szkolnym wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, doskonalenia tych umiejętności oraz przestrzegania zasad ruchu drogowego.

Dzieci wraz z opiekunami w trakcie wizyty w częstochowskiej komendzie uczestniczyły w pogadance na temat bezpieczeństwa dotyczącej w szczególności założeń kampanii  „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, wskazującej na zagrożenia związane z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Ponadto uczestnicy konkursu mogli poznać specyfikę zawodu strażaka oraz obejrzeć Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą nr 2.

 

29.11.2018

W dniu 29 listopada 2018 r. w sali sportowej KM PSP w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 82/94 odbył turniej tenisa stołowego.

 

W zawodach uczestniczyło osiemnastu zawodników wystawionych przez poszczególne Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze tj. JRG1/JRG2/JRG3/JRG4 oraz pracownicy 8 godzinni Komendy Miejskiej PSP. Zawody zostały rozegrane w grze pojedynczej mężczyzn.

Zwycięzcami okazali się:
I Miejsce Urban Ciekański – JRG nr 2

II Miejsce Daniel Skupień – JRG nr 3

III Miejsce Janusz Kuc – JRG nr 1

IV Miejsce Daniel Machura – JRG nr 2

Serdecznie gratulujemy!

 

26.11.2018

Ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby przygotowawczej na stanowisko stażysty, docelowo starszy ratownik w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. - Zapraszamy do zapoznania się z treścią Ogłoszenia