BIP KMPSP w Częstochowie

A A+ A++

Herb Państwowej Straży Pożarnej  Herb Miasta Częstochowa  Herb Powiatu Częstochowskiego

ul. Sikorskiego 82/94
42-202 Częstochowa

Napisz do nas na:
sekretariat@kmpsp.czest.pl

Zadzwoń do nas:
+48 34 361 55 21

Witamy w serwisie internetowym

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Częstochowie

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością strony. Znajdą tutaj Państwo informacje z zakresu działalności ratowniczo – gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, ale nie tylko. Publikujemy tu również aktualności z Komendy, opis wybranych interwencji i wydarzeń, które mają miejsce na terenie naszego miasta, ciekawe i ważne porady, a także dane statystyczne, ostrzeżenia i inne informacje.

Dowiedz się więcej

27.12.2018

WIZYTA ZASTĘPCY KOMENDANTA GŁÓWNEGO PSP w JRG nr 1 PSP w CZĘSTOCHOWIE

 W dniu 24 grudnia 2018 roku zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Arkadiusz Biskup, któremu towarzyszył zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st.bryg. Adam Wilk złożyli wizytę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. W trakcie spotkania był obecny komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie st. bryg. Jarosław Piotrowski, zastępca dowódcy JRG 1 PSP w Częstochowie st.kpt. Krzysztof Dzwonnik oraz strażacy zmiany służbowej.

Zastępca Komendanta Głównego PSP przedstawił sprawy bieżące oraz zamierzenia na 2019r. Podczas wizyty złożono także podziękowania strażakom, którzy brali udział w zabezpieczeniu szczytu klimatycznego COP 24.  Następnie komendanci złożyli strażakom życzenia świąteczne i noworoczne.

24.12.2018

Spotkanie Wigilijne to już strażacka tradycja. Rozpoczyna ono okres świąteczno-noworoczny. Jest okazją do spotkania się strażaków pracowników cywilnych i osób, z którymi Komenda Miejska PSP w Częstochowie współpracuje, na co dzień przy realizacji kompetencyjnych zadań. To też czas na złożenie życzeń świątecznych i noworocznych oraz podziękowań za strażacki trud i służbę.
            Podczas spotkania Komendant Miejski PSP w Częstochowie st. bryg. Jarosław Piotrowski podziękował również za pomoc i współpracę Parlamentarzystom na czele z Panią  Jadwigą Wiśniewską Posłem do Parlamentu Europejskiego, przedstawicielom samorządu terytorialnego Miasta Częstochowy i Powiatu Częstochowskiego, służbom mundurowym, instytucjom i stowarzyszeniom realizującym działalność ratowniczą. Zebrani wysłuchali życzeń i błogosławieństwa Metropolity Częstochowskiego Ekscelencji Arcybiskupa Wacława Depo.

Ponadto przed uroczystą wigilią funkcjonariusze i pracownicy KM PSP Częstochowa spotkali się z  o. Marianem Waligórą, przeorem Jasnej Góry, który również przekazał świąteczne życzenia.

 

 

19.12.2018

18.12.2018

Strażacy i pracownicy cywilni z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie wzorem ubiegłego roku przyłączyli się do tegorocznej akcji „Szlachetna paczka”. Zebrali środki finansowe zakupili niezbędne rzeczy dla wybranej rodziny z powiatu częstochowskiego, będącej w trudnej sytuacji życiowej. W dniu 10 grudnia br. zapakowane podarki zostały przekazane przez strażaków potrzebującej rodzinie. 

 

15.12.2018

 W dniu 15 grudnia 2018 roku w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego pamięci strażaków, którzy pełniąc służbę odeszli z pożarniczych szeregów st. ogn. poż. Andrzeja Idziaka, st. ogn. poż. Zygmunta Łuszczyńskiego i st. str. Waldemara Krawczyka.

Fundatorami pomnika są ISD Huta Częstochowa oraz  Zarząd Regionu Częstochowskiego  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „ Solidarność”. Autorem projektu pomnika  jest Pan prof. Mariusz Wasilewskinauczyciel rzeźby  Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Pomnik powstał także dzięki pracy i zaangażowaniu strażaków Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie.

 W uroczystości odsłonięcia pomnika wzięli udział:

Pan Robert Magdziarz Wicewojewoda Śląski, Arcybiskup Wacława Depo Metropolita Częstochowski,  Pan starszy brygadier Jacek Kleszczewski Śląski Komendant  Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Pani Grażyna Matyszczak  Dyrektor Biura Poselskiego Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Pana Szymona Giżyńskiego, Pan Krzyszof Matyjaszczyk  Prezydent Miasta Częstochowy,  Pan Krzysztof Smela  Starosta Częstochowski, Pan Zdzisław Wolski  Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, Pan Andrzej Kubat - Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego, Pani Grażyna Knapik Asystentka  Pani Lidii Burzyńskiej Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Jacek Strączyński - Przewodniczący Zarządu Regionu Częstochowskiego  Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „ Solidarność” , Pan Jacek Kasprzyk Przedstawiciel ISD Huta Częstochowa, Pan Piotr Grazda , Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Katowicach,  Pani Grażyna Łuszczyńska żona st. ogn. poż. Zygmunta Łuszczyńskiego, Pan prof. Mariusz Wasilewski autor projektu pomnika, przedstawiciele  Służb Mundurowych,   Struktur Ochotniczych Straży Pożarnych ZOSP RP, przedstawiciele duchowieństwa, kapelani strażaccy,  Burmistrzowie i Wójtowie gmin Powiatu Częstochowskiego, emeryci Państwowej Straży Pożarnej i byłej Zawodowej Zakładowej Straży Pożarnej  Huty Częstochowa Prezesi Kół Związku Emerytów i Rencistów działających przy Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie, przedstawiciele związków zawodowych działających w Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie, strażacy i pracownicy KM PSP w Częstochowie.

 Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonali: Pani Grażyna Łuszczyńska,  Jacek Strączyński, starszy brygadier Jacek Kleszczewski oraz starszy brygadier Jarosław Piotrowski.

Pomnik poświęcił Arcybiskup Wacława Depo Metropolita Częstochowski. Został przekazany także przez Pana Jacka Strączyńskiego akt  pieczy nad pomnikiem Komendzie Miejskiej PSP w Częstochowie. Pod pomnikiem zostały złożone wiązanki kwiatów. Został odczytany i przekazany na ręce Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie list okolicznościowy od Pana Joachima Brudzińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pani Lidii Burzyńskiej Posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Okolicznościowe przemówienia wygłosili zaproszeni goście,.